Home | Lab News | Publications | Lab Members | Pictures | Contact | Links

dd

Dr,Ding Dan

Phone: +86 22 23501229

Email: dingd@nankai.edu.cn

研究员

博士生导师

 

Ou Han Lin

 

博士后

 

Zhang Guo Qiang

 

 

博士后

 

 

Zhang Li Ping

 

 

博士后

 

Wang Tian Jiao

博士后

zj

 

Gao He Qi

 

2018级博士

Zhang Xiao Yan

2018级博士

Jia Shao Rui

2019级博士

zj Duan Xing Chen

2019级博士

Zhang Yu Fan

2020级博士

Li Ji Sen

2020级博士

Gao Zhi Yuan

2018级硕士

Zhang Jing Tian

2018级硕士

Jiao Di

2019级硕士

Wu Ze Lin

2020级硕士

 

Previous group members

 

   
lj

 

Li Jun

 

 

2017级博士

 

cc

Chen Chao

 

2016级博士

 

zj Ni Xiang

博士后

jsl Ji Sheng Lu

2015级博士

md Mao Duo

2011级博士

fy Fang Yuan

 

2014级博士

 

zj Zhu Zhi Peng

2015级硕士

zj Zhang Ju

 

 

hat Han Ai Tian

 

 

wg Wang Yu Gang

 

 

hy Hu Yu  

 

yxy Yi Xiao Yong

 

hyq Hua Yong Quan